Pazartesi - Cuma ( 9.00 - 17.00 )

Cumartesi ( 9.00 - 13.00 )

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yıldız A., A.B. Çatakoglu, M. Başkurt ve S. Erdine, “Hipertansif krizlere güncel yaklaşım”, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Özel Sayısı-II, 15, 329-339 (2002).
Başkurt M., B. Ökçün ve M. Ersanlı, “Statinlerin pleiotropik etkileri”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Hiperlipidemi Özel Sayısı, 2, 66-72 (2006).
Hasdemir H, A.A. Taha, M. Baskurt, N. Çakmak, A. Akyol, Ş. Akyüz ve İ. Erdinler, “Ani Kardiyak Ölüm”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 5, 41-47 (2006).
Başkurt M., “Kararlı Angina Pektoris’te Kalsiyum Kanal Blokerleri”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Kalsiyum Kanal Blokerleri Özel Sayısı, 5, 17-21 (2006).
Şentürk A., A. Yıldız, S. Biçeroglu, M. Baskurt, A. Cakar, B. Okcun ve M. Ersanlı, “Akut Miyokart infarktüsünde büyüme hormonu insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve kortizol plazma düzeyleri ve erken prognoz ilişkisi”, MN Kardiyoloji dergisi, 14, 319-320 (2007).
Başkurt M. ve H. Hasdemir, “Kararsız Angina Pektoriste Medikal Tedavi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Angina Pektoris Özel Sayısı, 3, 61-69 (2007).
Ökçün B ve M. Baskurt, “Gebelik Kardiyomiyopatisi”, Türk Kardiyoloji Seminerleri, 7, 33-46 (2007).
Gürsoy M., A.C. Hatemi, M. Canikoglu, A. Tongut, F. Aliyev, I. Uzunhasan, M. Başkurt, B. Ökçün, G. Çetin ve E. Kansız, “Accelarated Idioventricular Rhythm after Surgical Coronary Revascularization in a Patient with Non-ST Elevation Myocardial Infarction: Clues to the Possible Underlying Mechanism”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 27-29 (2008).
Başkurt M., O. Omay, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Tekrarlayıcı iskemik inme geçiren genç erişkin hastada fibroelastoma olgusu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 30-32 (2008).
Başkurt M., F. Aktürk, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Aorta sağ atriyum arası fistülizasyona yol açan bir erken prostetik kapak endokarditi olgusu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 35-38 (2008).
Üner S. ve M. Başkurt, “Kalbin Tümöral Hastalıkları”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 23-29 (2009).
Üner S., M. Başkurt ve F. Akın, “Kalp Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 30-35 (2009).
Türkoğlu C, F. Aliyev, M. Başkurt ve C. Çeliker, “Koroner arter darlığı, koroner anevrizma, fistül ve rudimenter Thebeziyen sinüzoid birlikteliği”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 37, 281 (2009).
Omay O., A.C. Hatemi, M. Başkurt, M. Canikoğlu ve K. Süzer, “Koroner Arter Hastalığı ve Romatizmal Mitral Darlığıyla Birlikteliği Olan Sirkumfleks Arterle Sol atriyum Arasındaki Koroner Arter Fistülü: Vaka Sunumu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 30-32 (2009).
Aktürk F., M. Başkurt, S. Varol, K. Keskin, K. Kilickesmez, Ö. Esen, A. Yıldız, U. Coskun ve S. Küçükoglu, “Ramazan Ayının Acile Başvuran Hasta Özelliklerine Olan Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 11-13 (2009).
Başkurt M., C. Kocas, M.K. Ersanlı ve T. Gurmen, “25 yıldır sessiz olan perikard saçmaları: Bir olgu sunumu”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38, 1-3 (2010).
Başkurt M., N. Turhan ve S. Küçükoğlu, “Sağ parasternal ekokardiyografik pencere ile tespit edilen dev aort anevrizması ve diseksiyonu”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Baskıda) 2010.
Yıldız A., U. Coşkun, K.O. Kılıçkesmez, M. Başkurt, C. Bostan, A.A. Özkan, B. Ökçün, T. Gürmen, S. Pehlivanoğlu ve R. Enar, “ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Amerikan Sağlık Politikaları ve Araştırmaları Dairesi (Agency for Health Care Policy and Research) Risk sınıflaması ile Anjiografik Morfoloji Arasındaki İlişki ”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 39, 105-113, (2011).
Kılıçkesmez K.O., G Bulut , M Başkurt ,U Coşkun , A Yıldız ve S Küçükoğlu, “ QT dispersion in patients with rheumatic mitral stenosis and its relation with echocardiographic findings and serum NT-proBNP levels ”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 39, 183-190,(2011).
Baydar O, M. Başkurt, Coşkun U, Ersanlı M. A case of renal artery embolism treated by selective intra-arterial infusion of tissue plasminogen activator. Turk Kardiyol Dern Ars. 41:534-536 (2013).
Keskin K, Başkurt M, Aktürk F, Conkbayır C. A rare cause of chest pain mimicking myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars.;42:472-4(2014).

Hakkında

2014 yılından bu yana Şişli Florence Nightingale Hastanesinde kateter ve anjiyografi laboratuarında yönetici ve sorumlu hekimdir. Aynı zamanda kardiyoloji yoğun bakımları için danışman hekimdir.

Ziyaretçi Sayacı

294366
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu ay
Geçen Ay
Tüm Günler
119
169
753
292488
1878
4788
294366

IP Adresiniz: 3.238.116.201
2024-07-12 17:40