Pazartesi - Cuma ( 9.00 - 17.00 )

Cumartesi ( 9.00 - 13.00 )

Menopozdaki Vazomotor Semptomlar

Menopozdaki sıcak basması gece terlemesi sıklığı ilerdeki kalp hastalığı riskini gösterebilir mi ?

Özet

Bu detaylı çalışmada başlangıçta 42-52 yaşında olan 3083 kadın 22 yıl boyunca takip edilmiş. Her biri 16 defa doktor/araştırmacı tarafından görülmüş. Sıcak basması ve gece terlemesinin (Vazomotor semptomlar; VMS) sıklığı -2 hafta boyunca 0, 1-5 veya 6’dan fazla- kayıt edilmiş. Başlangıçtaki VMS ile devam eden VMS’lar kayıt edilmiş ve yeni gelişen kalp hastalıkları (kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, stent veya bypass ameliyatı) her birey için kayıt edilmiş. Ayrıca her kadının yaşadığı bölge, önceden geçirdiği kalp hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve kalp hastalıkları için risk durumu da kayıt edilerek onların etkisine de bakılmış. Sonuçta görülmüş ki başlangıçta 2 haftada 6’dan fazla olmak üzere sık VMS olanların hiç VMS olmayanlara göre yeni kalp hastalığı geliştirme riski daha yüksek bulunmuş.  Ayrıca başta sık VMS olanların sık VMS’ları devam ettikçe kalp hastalıkları riskinin de yüksek devam ettiği izlenmiş.

Araştırmacılar yorum olarak; sık ve devam eden gece terlemesi sıcak basması atakları olan kadınlarda yeni gelişecek kalp hastalıkları riski daha fazladır ve kadınlara özel bir durumdur diye yorumlamışlar.

Benim fikrim ise sık gece terlemesi sıcak basması atakları yaşıyorsanız endişe etmeyin mutlaka kalp hastalığı geçireceksiniz diye bir kural yok!. Ancak şekeriniz tansiyonunuz varsa, hareketsiz iseniz, kilolu iseniz, kolesterolünüz yüksek ve sigara içiyorsanız yani kalp damar hastalıkları riskinizi arttıran durumlar var ise bu şikayetlerin de onlar gibi riskinizi arttırdığını biliniz ve daha iyi daha sağlıklı olmak için mutlaka hekiminizle irtibata geçip önerilerine uyunuz.

...

Kadınlarda en önde gelen ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Kadınlara özel ve hala tam olarak anlaşılamamış risk faktörleri vardır; gebelik özellikleri ve menopoz gibi. Kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha geç özellikle menopoz sonrası kalp hastalıklarına yakalanırlar. Menopoz bir anda olmaz belirli bir sürede tamamlanır. . Menopozun ana semptomu Vazomotor semptomlar (VMS) diye adlandırılan sıcak basmaları ve gece terlemeleridir. 

Menopozdaki sıcak basması gece terlemesi sıklığı ilerdeki kalp hastalığı riskini gösterebilir mi ?

Özet

Bu detaylı çalışmada başlangıçta 42-52 yaşında olan 3083 kadın 22 yıl boyunca takip edilmiş. Her biri 16 defa doktor/araştırmacı tarafından görülmüş. Sıcak basması ve gece terlemesinin (Vazomotor semptomlar; VMS) sıklığı -2 hafta boyunca 0, 1-5 veya 6’dan fazla- kayıt edilmiş. Başlangıçtaki VMS ile devam eden VMS’lar kayıt edilmiş ve yeni gelişen kalp hastalıkları (kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, stent veya bypass ameliyatı) her birey için kayıt edilmiş. Ayrıca her kadının yaşadığı bölge, önceden geçirdiği kalp hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve kalp hastalıkları için risk durumu da kayıt edilerek onların etkisine de bakılmış. Sonuçta görülmüş ki başlangıçta 2 haftada 6’dan fazla olmak üzere sık VMS olanların hiç VMS olmayanlara göre yeni kalp hastalığı geliştirme riski daha yüksek bulunmuş.  Ayrıca başta sık VMS olanların sık VMS’ları devam ettikçe kalp hastalıkları riskinin de yüksek devam ettiği izlenmiş.

Araştırmacılar yorum olarak; sık ve devam eden gece terlemesi sıcak basması atakları olan kadınlarda yeni gelişecek kalp hastalıkları riski daha fazladır ve kadınlara özel bir durumdur diye yorumlamışlar.

Benim fikrim ise sık gece terlemesi sıcak basması atakları yaşıyorsanız endişe etmeyin mutlaka kalp hastalığı geçireceksiniz diye bir kural yok!. Ancak şekeriniz tansiyonunuz varsa, hareketsiz iseniz, kilolu iseniz, kolesterolünüz yüksek ve sigara içiyorsanız yani kalp damar hastalıkları riskinizi arttıran durumlar var ise bu şikayetlerin de onlar gibi riskinizi arttırdığını biliniz ve daha iyi daha sağlıklı olmak için mutlaka hekiminizle irtibata geçip önerilerine uyunuz.

...

Kadınlarda en önde gelen ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Kadınlara özel ve hala tam olarak anlaşılamamış risk faktörleri vardır; gebelik özellikleri ve menopoz gibi. Kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha geç özellikle menopoz sonrası kalp hastalıklarına yakalanırlar. Menopoz bir anda olmaz belirli bir sürede tamamlanır. . Menopozun ana semptomu Vazomotor semptomlar (VMS) diye adlandırılan sıcak basmaları ve gece terlemeleridir. 

baskurt1.jpg
baskurt3.jpg

Bu şikayetler kadınların 3’te 1’inde sık ve şiddetli olabilir. Son yıllarda bu şikayetlerin önceden düşünüldüğüne göre daha uzun süreli olabileceği bildirilmiştir. Sık ve şiddetli VMS’lar ortalama 7-9 yıl sürer iken hafif şikayetler daha uzun sürebilir. VMS genel sağlığa çok etkili gibi görünmese de son yıllardaki gözlemlerde VMS’ların kalp damar hastalıkları yönünden bazı negatif etkileri olduğu gözlenmiştir. Bu etkiler tansiyonun zor kontrolü, insülin direnci, kan yağlarında bozulmalar, pıhtılaşmaya biraz daha yatkınlık gibi kalp damar hastalığının sessizce oluşumuna zemin hazırlayan durumlardır. Mevcut çalışmada sıcak basması ve gece terlemeleri sıklığı başlangıçta ve takip edilen yıllarda kayıt edilen 3083 kadın 22 yıl boyunca izlenmiş ve bu şikayetleri yoğun olanlarda kalp krizi gibi yeni gelişen kalp damar hastalıkları bu şikayetleri az olan kadınlara göre ne sıklıkta izleniyor olduğuna bakılmış. Kadınların yaş ortalaması 42-52 arasında imiş, gebe veya emzirmiyor olacak ve hormon tedavisi almayan kadınlar ve son 3 ayda en az bir defa adet görmüş olanlar seçilmiş. 22 yıl boyuna 16 defa bu kadınlar görülmüş. Kadınlara başlangıçta ve her vizitte son 2 haftadaki sıcak basmaları sıklığı sorulmuş (14 günde : hiç, 1-5 gün, 6 dan fazla şeklinde kayıt edilmiş ).

Her vizitte geçirilmiş kalp damar hastalıkları not edilmiş (kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, stent veya bypass ameliyatı). Ayrıca hastaların eğitim durumları, yaş, sigara durumu, fizik aktiviteleri ve menopoz durumları, kan basınları, kolesterol düzeyleri kayıt edilmiş.

Bu şikayetler kadınların 3’te 1’inde sık ve şiddetli olabilir. Son yıllarda bu şikayetlerin önceden düşünüldüğüne göre daha uzun süreli olabileceği bildirilmiştir. Sık ve şiddetli VMS’lar ortalama 7-9 yıl sürer iken hafif şikayetler daha uzun sürebilir. VMS genel sağlığa çok etkili gibi görünmese de son yıllardaki gözlemlerde VMS’ların kalp damar hastalıkları yönünden bazı negatif etkileri olduğu gözlenmiştir. Bu etkiler tansiyonun zor kontrolü, insülin direnci, kan yağlarında bozulmalar, pıhtılaşmaya biraz daha yatkınlık gibi kalp damar hastalığının sessizce oluşumuna zemin hazırlayan durumlardır. Mevcut çalışmada sıcak basması ve gece terlemeleri sıklığı başlangıçta ve takip edilen yıllarda kayıt edilen 3083 kadın 22 yıl boyunca izlenmiş ve bu şikayetleri yoğun olanlarda kalp krizi gibi yeni gelişen kalp damar hastalıkları bu şikayetleri az olan kadınlara göre ne sıklıkta izleniyor olduğuna bakılmış. Kadınların yaş ortalaması 42-52 arasında imiş, gebe veya emzirmiyor olacak ve hormon tedavisi almayan kadınlar ve son 3 ayda en az bir defa adet görmüş olanlar seçilmiş. 22 yıl boyuna 16 defa bu kadınlar görülmüş. Kadınlara başlangıçta ve her vizitte son 2 haftadaki sıcak basmaları sıklığı sorulmuş (14 günde : hiç, 1-5 gün, 6 dan fazla şeklinde kayıt edilmiş ).

Her vizitte geçirilmiş kalp damar hastalıkları not edilmiş (kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, stent veya bypass ameliyatı). Ayrıca hastaların eğitim durumları, yaş, sigara durumu, fizik aktiviteleri ve menopoz durumları, kan basınları, kolesterol düzeyleri kayıt edilmiş.

baskurt2.jpg
baskurt2.jpg

3083 kadında başlangıçta tansiyon dışında bir kalp damar hastalığı tespit edilmemiş. 22 yıl takip sonucunda VMS’ları iki haftada 6’dan fazla olan kadınlarda VMS hiç olmayan kadınlara göre 2 kattan fazla artmış kalp damar hastalığı riski tespit edilmiş. Ayrıca VMS sık devam edenlerde de kalp damar hastalığı riskinin arttığı tespit edilmiş. Araştırmacılar bu durumun nedenlerinin daha detaylı çalışmalar ile tam olarak ortaya konulması gerektiğini ve sık VMS olma durumunun tıpkı şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kalp damar hastalıklarına yatkınlık aratan kadınlara özel bir risk durumu olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorlar.,

Benim yorumum ise sık sıcak basması gece terlemesi atakları yaşıyorsanız ve menopoz süresi boyunca sık devam ediyorsa mutlaka kadın doğum doktorunuz yanında bir de kardiyoloji veya genel dahiliye doktoruna takipte olmanız ve önerilerine uymanızdır.  

Sağlıklı günler diliyorum.

 

 

Not: Bu çalışma ile ilgili orijinal metni ve detaylı bilgi: Journal of the American Heart Association 2021;110:e017416 adresinde mevcuttur.

3083 kadında başlangıçta tansiyon dışında bir kalp damar hastalığı tespit edilmemiş. 22 yıl takip sonucunda VMS’ları iki haftada 6’dan fazla olan kadınlarda VMS hiç olmayan kadınlara göre 2 kattan fazla artmış kalp damar hastalığı riski tespit edilmiş. Ayrıca VMS sık devam edenlerde de kalp damar hastalığı riskinin arttığı tespit edilmiş. Araştırmacılar bu durumun nedenlerinin daha detaylı çalışmalar ile tam olarak ortaya konulması gerektiğini ve sık VMS olma durumunun tıpkı şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kalp damar hastalıklarına yatkınlık aratan kadınlara özel bir risk durumu olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorlar.,

Benim yorumum ise sık sıcak basması gece terlemesi atakları yaşıyorsanız ve menopoz süresi boyunca sık devam ediyorsa mutlaka kadın doğum doktorunuz yanında bir de kardiyoloji veya genel dahiliye doktoruna takipte olmanız ve önerilerine uymanızdır.  

Sağlıklı günler diliyorum.

 

 

Not: Bu çalışma ile ilgili orijinal metni ve detaylı bilgi: Journal of the American Heart Association 2021;110:e017416 adresinde mevcuttur.

Hakkında

2014 yılından bu yana Şişli Florence Nightingale Hastanesinde kateter ve anjiyografi laboratuarında yönetici ve sorumlu hekimdir. Aynı zamanda kardiyoloji yoğun bakımları için danışman hekimdir.

Ziyaretçi Sayacı

253251
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu ay
Geçen Ay
Tüm Günler
113
167
280
251520
866
5929
253251

IP Adresiniz: 3.239.2.192
2023-12-05 14:57